1 Şubat 2017’de yayınlanan Resmi Gazete kararı ile kurulan OSTİM Teknik Üniversitesi ilk öğrencilerini 2019-2020 eğitim öğretim yılında kabul etmeye başlayacaktır.

Üniversitemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul etmeye başladı ve 254 öğrencimiz bulunmaktadır. 2020-2021 eğitim öğretim yılı için hedeflenen kontenjan 1002 öğrencidir.

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Üniversitemizde Yan Dal yapılabilmektedir.

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Üniversitemizde Çift Anadal yapılabilmektedir.

Lisans programlarında Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve Ekonomi Bölümünde eğitim dili %100 İngilizce’dir. Bu bölümler dışındaki Lisans ve Ön lisans programlarında eğitim dili Türkçe’dir ve İngilizce hazırlık isteğe bağlıdır.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 • Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
 • Elektrik Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
 • Endüstri Mühendisliği (Türkçe)
 • Makine Mühendisliği (İngilizce)
 • Yazılım Mühendisliği (Türkçe)

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

 • Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)
 • Ekonomi (İngilizce)
 • Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe)

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ 

 • Endüstriyel Tasarım (Türkçe)
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe)

MESLEK YÜKSEKOKULU

 • Bilgisayar Programcılığı 
 • Bilişim Güvenliği Teknolojisi 
 • Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
 • E-Ticaret ve Pazarlama 
 • Elektrik 
 • Elektronik Teknolojisi 
 • Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
 • İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operasyonları 
 • Lojistik 
 • Makine 
 • Mekatronik

KÜTÜPHANEMİZDE

 • Tüm fakülte ders kitapları ve sanayiye yönelik Türkçe/İngilizce ders dışı kaynaklar olmak üzere toplamda 1.000 üzerinde kitap bulunmaktadır.
 • Kütüphane Otomasyon sistemi, kioks sistemi, katalog tarama, kataloglama hizmeti, sınıflama, RFID geçiş kontrol sistemi planlanmıştır.
 • ABONE OLUNACAK VERİTABANLARI

HİPERLİNK HiperKitap e-kitap veritabanı: Ankos bünyesinde olan veritabanıdır. Hiperkitap tam metin e-kitap veritabanında; bilgisayar, çevre bilimleri, edebiyat,         eğitim, ekonomi ve finans ve işletme-yönetim, politika ve uluslararası ilişkiler,            astronomi ve uzay, kimya, fizik, matematik ve istatistik, enerji, medya ve iletişim,           kültürel çalışmalar, mühendislik, sosyoloji, tarih, tarım, seyahat ve turizm konularında    15.500 kitabı bulunmaktadır.

İDEALONLİNE veritabanı : Çok disiplinli tam metin dergilerin olduğu veritabanıdır. Çeşitli konularda Türkiye’de yayınlanan 600+ akademik ve popüler dergi ile Türk             dünyasının önde gelen bazı dergilerinde yer alan 8000+ makaleye tam metin erişim    sağlanmaktadır. Sistem içerisindeki “kütüphanem, Duyuru kaydı ve Bildirim al”      özellikleri ile yayın takibi en kolay hale getirilmiştir.

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin eğitim programlarından birine girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmak, tercih formunda ilgili programı tercih etmek ve ÖSYM tarafından bu programa yerleştirilmek gerekir. 

Fakültelerde 4 yıllık eğitim karşılığı olan lisans diplomasıdır. Meslek Yüksekokulu programlarında ise verilen diploma 2 yıllık eğitimin karşılığı olan önlisans diplomasıdır. Bu nedenle yüksekokul mezunları yüksek lisans eğitimine devam etmek isterse kon hakkını kullanıp lisans eğitimini tamamlaması gerekir.

Öğrenciye, sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında eğitim, maddi ve ailevi nedenlerle, ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere, toplamda en fazla dört yarıyıl için izin verilebilir. Zorunlu hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir. Azami eğitim öğretim süresini dolduran öğrencilere izin verilmez. İzinli sayılan süreler, azami eğitim öğretim süresinden sayılmaz.

İzin alan öğrenci, izinli olduğu yarıyıl(lara) ait öğretim ücretinin yarısını, artık yıl öğrencisi de yarıyıl başına üç kurumsal kredi ders ücretini öder. İzin işlemi, ilgili öğrencinin belirlenen ücreti yatırması ile tamamlanır. Belirlenen ücreti ödemeyen öğrencinin izni iptal edilir.

2020-2021 Akademik Yılı Eğitim Ücretleri (2020 Girişli Öğrenciler İçin)

İngilizce Dil Okulu ve Fakültelerdeki öğrenciler için 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı öğrenim ücreti KDV dahil 50.400 TL’dir.

Meslek Yüksek Okulu bünyesinde ki program için 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı öğrenim ücreti KDV dahil 28.000 TL’dir.

2020-2021 Akademik Yılı Eğitim Ücretleri (2020 Girişli Öğrenciler İçin)

İngilizce Dil Okulu ve Fakültelerdeki öğrenciler için 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı öğrenim ücreti KDV dahil 50.400 TL’dir.

Meslek Yüksek Okulu bünyesinde ki program için 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı öğrenim ücreti KDV dahil 28.000 TL’dir.

Eğitim ücreti 2 eşit taksit olmak üzere Güz ve Bahar yarıyılı kayıtları öncesinde akademik takvimde belirtilen son ödeme gününe kadar tahsil edilir. Öğrencilerin bursları oranında olmak üzere, öğrenim ücretinin ilk taksidi akademik yılın birinci (güz), ikinci taksidi ise ikinci (bahar) yarıyılının başında ödenir.

Buradan detaylı inceleyebilirsiniz.

Tıklayınız

Buradan detaylı inceleyebilirsiniz.

Tıklayınız

Buradan detaylı inceleyebilirsiniz.

Tıklayınız

Buradan detaylı inceleyebilirsiniz.

Tıklayınız

Buradan detaylı inceleyebilirsiniz.

Tıklayınız

Yerleştirme bursu ile yerleştirilen öğrenciler başka bir kurum yada kuruluştan burs alma hakkına sahiptirler. Diğer uygulanan burslarda özellikle belirtilmemişse başka kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin amacı, her öğrencinin kendi potansiyelini keşfedebileceği ve geliştirebileceği olanakları yaratmaktır. Burs durumu, öğrenci ile üniversite arasında sadece dönem kayıtlarında gündeme gelir; öğretim elemanları veya diğer öğrenciler tarafından özellikle dikkate alınan bir unsur değildir.

 

Burs veya İndirim türüne göre bursun kesilip kesilmeyeceği değişmektedir. Detaylı bilgi için, OSTİM Teknik Üniversitesi Burs Yönergesi’ne bakınız.

 • Lisans programlarında eğitim dili %100 İngilizce’dir. Ön lisans programlarında eğitim dili Türkçe’dir ve İngilizce hazırlık isteğe bağlıdır.
 • İngilizce Hazırlık Programımız kapsamında, ilk olarak OSTİM Teknik Üniversitesi’ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin Düzey Belirleme Sınavı yoluyla İngilizce düzeyleri belirlenmektedir.
 • Düzey Belirleme sınavından 60 ve üzeri alan öğrenciler İngilizce Yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Bu sınavdan da 60 ve üzeri alan İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf tutulur. İngilizce düzeyi doğrudan bölümlerine başlamak için yeterli bulunmayan öğrencilerse belirlenen düzeyden başlayacak biçimde İngilizce Hazırlık Programı’na alınır.
 • Ayrıca aşağıda kabul notları belirtilen dış sınavlara katılıp gerekli not koşulu sağlayanlar Hazırlık Programından muaf tutulurlar.

Dış sınavlara katılıp gerekli not koşulu sağlayanlar Hazırlık Programından muaf tutulurlar. Dış sınav belgelerinin geçerlilikleri TOEFL ve PTE için 2 yıl, KPDS/ÜDYS/YDSve YÖKDİL için 5 yıl diğerleri için 3 yıl olarak belirlenmiştir.

Dış Sınav Hazırlık Muaf Kabul Koşulları

IELTS – Genel ortalama 6,5

TOEFL IBT – 70

YDS/e-YDS – 75

YÖK DİL – 75

Cambridge English Language Assessment

Certificate in Advanced English (CAE): C

Certificate of Proficiency in English (CPE): C

PTE (Pearson Test of English – Academic) – 70

KPDS – 75

ÜDYS – 75

İngilizce Hazırlık Programı başlangıç, başlangıç sonrası, orta ve ileri olmak üzere 4 seviyeden oluşmaktadır.

Hazırlık sınıfında normal eğitim öğretim süresi bir akademik yıl, azami eğitim-öğretim süresi ise iki akademik yıldır.

Öğrencilerin hangi kurda/seviyede eğitim görecekleri Akademik yılın en başında yapılan düzey belirleme sınavı sonuçlarına göre belirlenir.

Öğrencinin İngilizce seviyesinin kayıtlı olduğu program için yeterli olup olmadığına karar verilemeyeceğinden öğrenci bölümüne devam edemez ve düzey belirleme sınavında aldığı puana göre bir kura yerleştirilir.

Sonuçlar; OSTİM Teknik Üniversitesi web sayfasında Yabancı Diller Bölümü duyurular kısmında ilan edilir.

Üniversitenin burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece burs oranı kadar öğrenim ücretini kapsamaktadır. Karşılıksız olan bu burslar, zorunlu İngilizce Hazırlık Programı da dâhil normal eğitim- öğretim süresini kapsar

Öğrenciler haklı ve geçerli nedenle bir veya iki yarıyıl için izin isteğinde bulunabilir. Öğrencilerin izinli oldukları sürelerde öğrenim ücretinin yarısını ödemeleri gerekir. İzinli sayılan süre içinde sınavlara girilmez.

Her bir kur için derslerde % 85 devam şartı vardır. Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler kur tekrarlamak zorundadır.

Öğrencilere geçerli ve haklı nedenlerle bir defada en çok iki yarıyıl, öğrencilik boyunca ise en çok toplam dört yarıyıl izin verilebilir. İzinli geçen süreler öğretim sürelerine katılmaz. İzin almak isteyen öğrenciler, başvurularını tüm belgeleri ile birlikte akademik takvimde belirtilen “yarıyıl izin” başvurusu süresinin son gününe kadar Öğrenci Müdürlüğü’ne yapmak zorundadır. Başvuru kabul edildiği takdirde dönem ücretinin yarısı iade edilir.

Üniversite içi bölümlerarası geçişler, Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu’nun belirlediği “Üniversite içi bölümlerarası geçiş” esaslarına göre yapılır.

Yatay geçiş ile gelen öğrenciler, önceki üniversitelerinin verdiği burslardan veya OSTİM Teknik Üniversitesi’nin üniversiteye girişte ilgili kontenjanlardan yerleştirilmiş öğrencilere sağladığı burslardan faydalanamazlar.

OSTİM Teknik Üniversitesi konumu nedeniyle OSTİM metro durağının yanında yer almaktadır. Metro güzergahında çok fazla sayıda özel yurt mevcuttur. Mevcut yurtların Üniversiteye ulaşım süresi maksimum 15-20 dk’dır. Yurt ücretleri yurtların verdiği hizmetler ve oda kişi sayılarına göre değişiklik göstermektedir.

Evet. ÖSYM’nin yayınlayacağı ek yerleştirme kılavuzu esaslarına göre Genel Yerleştirme sırasında Açıköğretim programları dışında hiçbir programa yerleştirilmemiş öğrenciler ek yerleştirme için başvurabilir.

OSTİM Teknik Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı’na devam edecek öğrenciler, düzeylerine denk gelen kurlara yerleştirilerek öğrenimlerini sürdürür.

İngilizce Hazırlık Programı’nı atlayarak bölümlerine başlamaya hak kazanan öğrencilerin bölümlerine çabuk uyum sağlamaları için ise gerekli her türlü destek sağlanır.  

OSTİM Teknik Üniversitesi’nde burssuz veya indirimli (ÖSYS/YKS/DGS) öğrenim gören öğrencilerin yılsonu genel not ortalaması esas alınarak yapılan bir değerlendirmede başarılı bulunmaları halinde, öğrenim ücretinden yapılan karşılıksız indirime Akademik Başarı İndirimi denir. Bu indirim için değerlendirme, her akademik yılın başında ve öğrenci kayıtlarından uygun bir süre önce yapılarak, başlayacak olan yeni akademik yıl için uygulanır.

Genel not ortalaması dilimleri ve Akademik Başarı İndirimi oran tablosu:

 

Yaz Okulu isteğe bağlı bir dönem olup, ücrete tabidir. Yaz öğretimi öğrenim ücretleri her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Üniversitemizde bölümler arası Yatay Geçiş yapılabilmektedir.

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Üniversitemize Yatay Geçiş yapılabilmektedir.

Yatay geçiş ile gelen öğrenciler, önceki üniversitelerinin verdiği burslardan veya OSTİM Teknik Üniversitesi’nin üniversiteye girişte ilgili kontenjanlardan yerleştirilmiş öğrencilere sağladığı burslardan faydalanamazlar

Meslek Yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.

KAPAT