1 Şubat 2017’de yayınlanan Resmî Gazete kararı ile kurulan OSTİM Teknik Üniversitesi ilk öğrencilerini 2019-2020 eğitim öğretim yılında kabul etmeye başlamıştır.

Üniversitemizde ön lisans, lisans ve yüksek lisans derecesinde toplam 5618 öğrencimiz bulunmaktadır. 

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde üniversitemizde yan dal yapılabilmektedir.

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde üniversitemizde çift anadal yapılabilmektedir.

Eğitim dili İngilizce olan bölümlerde %100 İngilizce eğitim verilmekte olup, eğitim dili Türkçe olan bölümlerde İngilizce Hazırlık Sınıfı isteğe bağlıdır.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 • Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
 • Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)
 • Elektrik Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
 • Elektrik Elektronik Mühendisliği (Türkçe)
 • Endüstri Mühendisliği (Türkçe)
 • Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
 • Makine Mühendisliği (İngilizce)
 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce)
 • Yapay Zeka Mühendisliği (Türkçe)
 • Yazılım Mühendisliği (Türkçe)
 • Yazılım Mühendisliği (İngilizce)
 • Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

• Ekonomi (İngilizce)
• İşletme (İngilizce)
• Pazarlama (İngilizce)
• Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)
• Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe)
• Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ 

• Endüstriyel Tasarım (Türkçe)
• İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe)

MESLEK YÜKSEKOKULU

• Bilgisayar Programcılığı
• Bilişim Güvenliği Teknolojisi
• Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
• E-Ticaret ve Pazarlama
• Elektrik
• Elektronik Teknolojisi
• Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
• İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü
• Lojistik
• Makine
• Mekatronik
• Silah Sanayi Teknikerliği

Kütüphanemizin amacı, üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için gerekli olan basılı ve elektronik ortamdaki her türlü bilgi ve belgeyi sağlayarak, uluslararası standartlarda ve en son teknoloji ile modern kütüphane ortamında kullanıcıların hizmetine sunmaktır.

Kütüphanemiz toplamda 956 m2 alana sahip olup; içerisinde 3 grup çalışma odası bulunan ve 210 oturma kapasitesine sahip, 25 bin kitap raf kapasiteli modern akademik bir kütüphanedir.

Kütüphanede kitaplar, açık raf sistemi ile kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Kitaplar rafta konularına göre yan yana yer almaktadır.

Kütüphanemiz, KOHA Otomasyon sistemine kayıtlı 12.000 üzeri basılı kitap, 65.000 üzeri elektronik kitap, 38.000 bin üzeri e-dergi erişimine sahip olup toplam 16 adet de veri tabanı aboneliği bulunmaktadır.

Kütüphanemiz, web üzerinden taranabilen ve tüm kütüphane işlemlerinin yapıldığı bir otomasyon programına sahiptir. Ayrıca kütüphanemiz içerisinde kablosuz internet erişimi de bulunmaktadır. Sınav dönemlerinde, kütüphanemiz 7/24 açık kalarak öğrencilerin kütüphanemizden mümkün olduğunca daha çok yararlanması sağlanmaktadır. Kütüphanemiz, TÜBİTAK-ULABİM- EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) ve uluslararası alanda önemli bir yere sahip ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) üyesidir. Ayrıca ANKOS üzerinden ILL (Inter Library Loan-Kütüphanelerarası Ödünç Verme) sistemiyle anlaşmalı kütüphaneler ile kitap paylaşım hizmeti de vermektedir.

Kütüphanemiz tüm kullanıcılara açıktır. Kütüphanemiz ile ilgili detaylı bilgiye web sayfası üzerinden erişebilirsiniz.

OSTİM Teknik Üniversitesinin eğitim programlarından birine girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmak, tercih merkezinin formunda ilgili programı tercih etmek ve ÖSYM tarafından bu programa yerleştirilmek gerekir.

Fakültelerde 4 yıllık eğitim karşılığı olan lisans diplomasıdır. Meslek Yüksekokulu programlarında ise verilen diploma 2 yıllık eğitimin karşılığı olan ön lisans diplomasıdır. Bu nedenle Meslek Yüksekokulu mezunları yüksek lisans eğitimlerine devam etmek isterse lisans eğitimlerini tamamlaması gerekir.

Öğrenciye, sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında eğitim, maddi ve ailevi nedenlerle, ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere, toplamda en fazla dört yarıyıl için izin (Kayıt Dondurma) verilebilir. Azami eğitim öğretim süresini dolduran öğrencilere izin verilmez. İzinli sayılan süreler, azami eğitim öğretim süresinden sayılmaz. İzin alan öğrenci, izinli olduğu yarıyıl(lara) ait öğretim ücretinin yarısını, artık yıl öğrencisi de yarıyıl başına üç kurumsal kredi ders ücretini öder. İzin işlemi, ilgili öğrencinin belirlenen ücreti yatırması ile tamamlanır. Belirlenen ücreti ödemeyen öğrencinin izni iptal edilir.

Üniversitemizde lisans ve ön lisans bölüm/program ücretleri her fakülte ve Meslek Yüksekokulunun tüm programlarında farklıdır.

Buradan detaylı inceleyebilirsiniz.

Tıklayınız

Yerleştirme bursu ile yerleştirilen öğrenciler başka bir kurum ya da kuruluştan burs alma hakkına sahiptirler. Uygulanan diğer burslarda özellikle belirtilmemişse başka kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler. BKNZ: tıklayınız

OSTİM Teknik Üniversitesinin amacı, her öğrencinin kendi potansiyelini keşfedebileceği ve geliştirebileceği olanakları yaratmaktır. Burs durumu, öğrenci ile üniversite arasında sadece dönem kayıtlarında gündeme gelir; öğretim elemanları veya diğer öğrenciler tarafından özellikle dikkate alınan bir unsur değildir.
Burs/İndirimler hazırlık sınıfında uygulanmaktadır. Hazırlık Sınıfın’ da başarısız olan öğrenci 2. yıl ücretli olarak hazırlık eğitimi almaktadır. Bölüm eğitimine başlayınca burs/indirimleri uygulanmaktadır.


Detaylı bilgi için,

OSTİM Teknik Üniversitesi Burs, İndirim ve Sosyal Yardım Yönergesine bakınız. 

yönergeler için tıklayınız.

 • Lisans programlarında belirli bölümlerin eğitim dili %100 İngilizcedir. Ön lisans programlarında eğitim dili Türkçedir ve İngilizce Hazırlık isteğe bağlıdır. İsteğe bağlı İngilizce Hazırlık okuyan öğrencilerin yeterlilik sınavına girmesine gerek olmamakla birlikte sene sonunda bitirdikleri son kurun sertifikasını alarak bölümlerine başlayabilirler.
  İngilizce Hazırlık programımız kapsamında, ilk olarak OSTİM Teknik Üniversitesi’ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin Düzey Belirleme Sınavı yoluyla İngilizce düzeyleri belirlenmektedir. Hazırlık programından muaf olmak isteyen öğrenciler sene başında yapılan İngilizce Yeterlik sınavına girebilir. Bu sınavdan 60 ve üzeri alanlar İngilizce Hazırlık programından muaf tutulur. İngilizce düzeyi doğrudan bölümlerine başlamak için yeterli bulunmayan öğrencilerse belirlenen düzeyden başlayacak biçimde İngilizce Hazırlık programına alınır. Öğrencilerin bir adet yeterlilik sınavına ücretsiz girme hakkı vardır. 

Dış sınavlara katılıp gerekli not koşulu sağlayanlar Hazırlık programından muaf tutulurlar. Dış sınav belgelerinin geçerlilikleri TOEFL ve IELTS için 2 yıl, YDS ve YÖKDİL için 5 yıl olarak belirlenmiştir.

IELTS – Genel ortalama 6

TOEFL IBT – 70

YDS/e-YDS – 75

YÖK DİL – 75

İngilizce Hazırlık programı başlangıç, başlangıç sonrası, orta ve ileri olmak üzere 4 seviyeden oluşmaktadır. Haftalık ders saati 20-27 saat aralığında değişmektedir.

Hazırlık sınıfında normal eğitim öğretim süresi bir akademik yıl, azami eğitim-öğretim süresi ise iki akademik yıldır. İlk sene başarısız olan öğrenciler, seviyeleri göz önünde bulundurularak yaz okulunda açılan kurlara kaydolabilirler. Yaz Okulunu tercih etmeyen öğrenciler ilk senelerinde başarısız oldukları takdirde İngilizce Hazırlık programını bir sene daha tekrarlamalıdır.

Öğrencilerin hangi kurda/seviyede eğitim görecekleri akademik yılın en başında yapılan düzey belirleme sınavı sonuçlarına göre belirlenir.

Öğrencinin İngilizce seviyesinin kayıtlı olduğu program için yeterli olup olmadığına karar verilemeyeceğinden öğrenci bölümüne devam edemez ve Düzey Belirleme Sınavında aldığı puana göre bir kura yerleştirilir.

Sonuçlar; OSTİM Teknik Üniversitesi web sayfasında Yabancı Diller Bölümü ‘Duyurular’ kısmında ilan edilir. Buna ek olarak, öğrenciler notlarını Öğrenci Bilgi Sistemini takip ederek öğrenebilirler.

Üniversitenin burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece burs oranı kadar öğrenim ücretini kapsamaktadır. Karşılıksız olan bu burslar, zorunlu İngilizce Hazırlık programı da dâhil normal eğitim- öğretim süresini kapsar. (Azami 5 sene)

Öğrenciler haklı ve geçerli nedenle bir veya iki yarıyıl için izin isteğinde bulunabilir. Öğrencilerin izinli oldukları sürelerde öğrenim ücretinin yarısını ödemeleri gerekir. İzinli sayılan süre içinde sınavlara girilmez.

Üniversitemiz Hazırlık okulu yerleşkesi Eryaman’da bulunmaktadır: Altay Mahallesi, Söğüt Caddesi, 24/A, ERYAMAN/ANKARA. Akademik ders dönemlerinde ERYAMAN 1-2 metro hattından yerleşkemize çift yönlü servis sağlanmaktadır.

İngilizce Hazırlık okulunda başarı düzeylerine göre sınırlı sayıda öğrenci Bahar döneminde açılan ikinci yabancı dil kurslarından faydalanabilirler. İkinci yabancı dil kurslarında sunulan bazı diller şunlardır: Almanca, Rusça, Türkçe, İspanyolca.

Her yıl, kayıt dönemi tamamlandıktan sonra, yeterlilik sınavına hazırlık amacıyla yoğunlaştırılmış bir hazırlık atlama kursu düzenlenmektedir. Bu özel program, öğrencilerin İngilizce yeteneklerini desteklemek için haftalık deneme sınavları ve yoğun bir eğitim programı sunmaktadır.

Öğrencilere geçerli ve haklı nedenlerle bir defada en çok iki yarıyıl, öğrencilik boyunca toplamda en çok dört yarıyıl izin verilebilir. İzinli geçen süreler öğretim sürelerine katılmaz. İzin almak isteyen öğrenciler, başvurularını tüm belgeleri ile birlikte akademik takvimde belirtilen ‘yarıyıl izin başvurusu’ süresinin son gününe kadar Öğrenci Müdürlüğü’ne yapmak zorundadır. Başvuru kabul edildiği takdirde dönem ücretinin yarısı iade edilir.

Üniversite içi bölümler arası geçişler, Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulunun belirlediği “Üniversite içi bölümler arası geçiş” esaslarına göre yapılır.

Yatay geçiş ile gelen öğrenciler, önceki üniversitelerinin verdiği burslardan veya OSTİM Teknik Üniversitesinin üniversiteye girişte ilgili kontenjanlardan yerleştirilmiş öğrencilere sağladığı burslardan faydalanamazlar.

OSTİM Teknik Üniversitesinin kendisine ait yurdu bulunmamaktadır. Ancak öğrencilerimize yurt olanağı sağlamak için yatırımlar devam etmektedir. Aşağıda listelenen özel yurtlar, yurtta barınmak isteyen öğrencilerimize tavsiye edilmektedir. Bu yurtlar ulaşım kolaylığının sağlanması gayesi ile Üniversitemiz konumu göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Seçilen yurtlar ile Üniversitemiz arasında hiçbir surette hukuki bağ ve / veya menfaat ilişkisi yoktur. Yurtlarla ilgili hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. OSTİM Teknik Üniversitesi konumu nedeniyle OSTİM Metro durağının yanında yer almaktadır. Metro güzergâhında çok fazla sayıda özel yurt mevcuttur. OSTİM Teknik Üniversitesi olarak tüm öğrencilerimizin konforlu ve güvenli bir barınma imkânını bulabilecekleri yurtlar listesi yurtlar broşüründen veya web sayfamızdan incelenebilir.

Evet. ÖSYM’nin yayınlayacağı Ek Yerleştirme Kılavuzu esaslarına göre Genel Yerleştirme sırasında açık öğretim programları dışında hiçbir programa yerleştirilmemiş öğrenciler ek yerleştirme için başvurabilir.

OSTİM Teknik Üniversitesi İngilizce Hazırlık programına devam edecek öğrenciler, düzeylerine denk gelen kurlara yerleştirilerek öğrenimlerini sürdürür.
İngilizce Hazırlık programını atlayarak bölümlerine başlamaya hak kazanan öğrencilerin bölümlerine çabuk uyum sağlamaları için ise gerekli her türlü destek sağlanır.

Resmi sitemizden mevzuatlar kısmından OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURS ve İNDİRİM YÖNERGESİ’nde indirimlerimiz yer almaktadır.


BKNZ: tıklayınız.

Yaz Okulu isteğe bağlı ve ücretlidir. Yaz öğretimi öğrenim ücretleri her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Üniversitemizde bölümler arası yatay geçiş yapılabilmektedir.

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Üniversitemize yatay geçiş yapılabilmektedir.

Üniversitemiz Burs ve İndirim Yönergesinin 5. maddesini inceleyiniz.

yönerge için tıklayınız.

Meslek Yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.
Öğrencinin müfredatında yer alan bölüm derslerinden hangileri için muafiyet verileceğine Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir.

Üniversite Yönetim Kurulu’nun 09/11/2020 tarih 36/4 sayılı kararı ile kaydını yaptırdıktan sonra çeşitli nedenlerle (Polis Akademisi veya Kara Harp Okuluna geçiş vb.) kaydını sildiren öğrencilerden, dönem ücretinin %35’i kesilip kalan ücret iade edilecektir.

%100 burslu öğrenci isteğe bağlı hazırlık okumak isterse kazandığı bölümün sayfamızda paylaşılan %50 ücreti üzerinden %25 indirim yapılarak ödeme gerçekleştirir.

KAPAT