Yatay Geçiş (Başka bir Üniversiteden)

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Üniversitemize Kurumlararası Yatay Geçiş yapılabilir.

KAPAT