Rektörün Mesajı

REKTÖR MESAJI

“Sanayinin Üniversitesi” olmayı amaçlayan Ostim Teknik Üniversitesinin temel hedefi, bilim ve teknolojiyi uygulamaya dönüştüren mezunlar yetiştirmektir. ” Bu hedefe merkezinde yer aldığımız, iş dünyası, sanayici ve  kamu sektörü ile güçlü bir işbirliği yaparak varacağız. Sahip olduğumuz bu avantajları uluslararası standartlarda bir eğitim, araştırma ve uygulama altyapısı ve donanımı ile destekleyerek, yenilikçi teknolojiler ve girişimcilik modelleri başta olmak üzere önceliklendirdiğimiz sanayi ve ekonomi dallarında etkin bir rol oynamayı hedeflemekteyiz.

Üniversitemiz rekabetçi iş dünyasının gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip, vizyonu geniş, özgün, soran, cevap arayan, iş başında öğrenen, tasarlayan, yapan, yaşatan, yenilikçi, yaratıcı, girişimci, mesleki yeterliliği kazanmak için çalışan, kültürel farkındalığı yüksek, takım içinde çalışabilen, yöneten ve yönetebilen, insani değerleri özümsemiş, topluma faydalı mezunlar yetiştirerek Türkiye’nin geleceği için nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi prensip olarak belirlemiştir. 

Ostim Teknik Üniversitesi bir üçüncü nesil üniversitedir. İkinci nesil üniversite, 18. yüzyıldan sonra yaşanan işbölümü devriminin etkisiyle daha çok bilimsel araştırma ve eğitimi hedeflemişken geliştirilen bilgilerin uygulamaya, üretime dönüştürülmesi şirketlere bırakılmıştı. Bu durum, bu ikili arasındaki işbirliğinin azalmasına, aralarındaki mesafenin artmasına sebep oldu. Üçüncü nesil ya da girişimci üniversite ise bu katı duvarları toplumun faydasına ortadan kaldıran, üniversiteyi şirketlerle birlikte üretim ve yenilikçilik sürecinin merkezine oturtan bir yaklaşımdır.

Yaşadığımız çağın gerektirdiği üniversite sanayi iş birliği temelinde patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka geliştirme kapasitesini arttırmak, girişimcilik ve yenilik yapmak, ekonomik katkı ve ticarileşmeyi hedeflemek, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ana eksenini oluşturmaktadır. Girişimci üniversite anlayışı ile bilim ve teknoloji çalışmalarımızı ülke ekonomisine katma değer sağlayacak şekilde sanayi ile koordineli olarak gerçekleştireceğiz. Özgün proje ve çözümler üreterek, güçlü akademik kadrosu ile üretilen bilginin uygulamaya ve ticarileşmeye imkân vermesi için gerekli mekanizmaları geliştirerek bölgemiz ve ülkemizin kalkınması için çalışacağız ve dünyada kendi alanında önde gelen üniversiteler arasına girmek için koşacağız.

Öğrencilerimize, akademik ve idari kadromuza başarılar dilerim. Yolumuz açık olsun.

Prof. Dr. Murat Yülek
Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü

KAPAT