Burslar

Yerleştirme Bursları

Sadece Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) / Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-LYS) / Dikey Geçiş Sınavı (DGS) vb. Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında “Burslu” ve “%50 İndirimli” öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri kapsar.

Üniversitenin burslu/indirimli programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs/indirim, sadece burs/indirim oranı kadar öğrenim ücretini kapsamaktadır. Karşılıksız olan bu burs/indirimler, zorunlu İngilizce Hazırlık Programı da dâhil normal eğitim öğretim süresini kapsar.

 Burs/indirimler, öğrencinin kaydını yenilemesi ve devam zorunluluğunu yerine getirmesi şartıyla normal eğitim öğretim süresince devam eder

Üstün Başarı Bursu

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında yer alan “Burslu” programlara yerleştirilen öğrencilerden puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 2.500 içinde yer alan öğrencilere tanınan bir burstur. Daha önce bir üniversiteye kayıt yaptıran adaylar bu burstan yararlanamaz.

Bursun miktarı her eğitim-öğretim yılı başında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Her yıl en fazla 9 ay süre ile ödenen Üstün Başarı bursu karşılıksızdır.

Bilim Bursu

Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilen ulusal veya uluslararası alanda yapılan bilimsel veya sosyal girişimcilik yarışmalarında proje fikirleri geliştirerek derece sahibi öğrencilere tanınan bir burstur.

Bursun miktarı her eğitim-öğretim yılı başında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Her yıl en fazla 9 ay süre ile ödenen Bilim Başarı bursu karşılıksızdır.

Akademik Başarı İndirimi

OSTİM Teknik Üniversitesi’nde burssuz veya indirimli (ÖSYS/YKS/DGS) öğrenim gören öğrencilere; yılsonu genel not ortalamalarının 4.00 (dört) üzerinden en az 3.00 (üç) olması ve öğrenim gördükleri bölüm/programda bulundukları sınıf itibariyle ilk 3 (üç)’e girmeleri halinde, öğrenim ücretinden yapılan karşılıksız indirime Akademik Başarı İndirimi denir. Bu indirim için değerlendirme, her akademik yılın başında ve öğrenci kayıtlarından uygun bir süre önce yapılarak, başlayacak olan yeni akademik yıl için uygulanır.

Akademik Başarı İndirimi tablosu:

burs


İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı İndirimi

İngilizce’nin Türkçe bölümlerimize kaydolacak öğrencilerimiz tarafından da iyi bir şekilde öğrenilmesini sağlamak, bu sayede uluslararası alanda iş bulmalarına katkı sağlamak amacıyla, Türkçe bölümlere yerleşen öğrencilerimizin isteğe bağlı hazırlık sınıfı ücretine 2020-2021 eğitim öğretim yılında lisans programlarına kayıt olacak öğrenciler için %50, meslek yüksekokulu programlarına kayıt olacak öğrenciler için %75 indirim yapılmasına karar verilmiştir. Bu sayede öğrencilerimizin isteğe bağlı hazırlık sınıfına da bölüm – program ücreti ile aynı ücreti ödemeleri sağlanmıştır.

 

Sporda Başarı İndirimi

Bu indirime, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından tanınan spor dallarında A milli takım, genç milli takım veya kulüp düzeyinde A takım ve genç takımda (bölgesel lig takımları hariç) aktif olarak yer alan ve herhangi bir sakatlığı bulunmayan (bir yarıyılı aşmayan, kısa süreli sakatlık durumları hariç) öğrenciler başvurabilir. İndirim oranı %15 olarak belirlenmiştir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirtilen alanlarda son 4 yıl içerisinde başarılı olduğu belgelendirilen sporculara %100 eğitim bursu verilir. Detaylar için bkz. OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURS, İNDİRİM VE SOSYAL YARDIM YÖNERGESİ

 

Kardeş İndirimi

Üniversitede ücretli ve indirimli (ÖSYS/YKS/DGS) öğrenci kontenjanlarında birden fazla kardeşin öğrenim görmesi halinde her birinin öğrenim ücreti üzerinden %10 oranında indirim uygulanır. Bu indirim sadece YKS yerleştirme bursu, Meslek Lisesi İndirimi, ÖSYM Tercih İndirimi ve akademik başarı indirimi ile birleştirilebilir.

Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Notu İndirimi

%25’i oranında burs sağlanacak olanlar; 

– IB diploma notu 24 ve üzeri olanlara, (Öğrencilerin IB diploması veya eşdeğer belge ile başvurmaları gerekmektedir.)

 – A LEVEL diploma programından üç dersten en az C ve üstü notla mezun olanlara, 

– ABITUR diploma notu 2.0 veya daha iyi olanlara, – MATURA diploma notu 2.0 veya daha iyi olanlara,

– MATURİTA diploma notu 80 ve üstü olanlara,

 – Türkiye’deki İtalyan Liseleri tarafından verilen ve İtalya Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl onaylanan müfredat gereğince İtalya’da bulunan lise diplomaları ile aynı denkliğe sahip en az 60 diploma notu olanlara, – Fransız Bakaloryası diploma notu en az 10 olanlara, 

– Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk en az 60 diploma notu olanlar. 

%50’si oranında burs sağlanacak olanlar; 

– IB diploma notu 33 ve üzeri olanlara, (Öğrencilerin IB diploması veya eşdeğer belge ile başvurmaları gerekmektedir.)

 – A LEVEL diploma programından üç dersten AAA ve A*A*A* arasında notla mezun olanlar.

Meslek Lisesi İndirimi

Meslek liselerinden diploma alan öğrencilerden önlisans ve lisans programlarından birini ilk üç (3) tercihleri arasında yazan ve kayıt yaptırmaya hak kazananlara eğitim ücreti üzerinden %15 indirim uygulanır.

ÖSYM Tercih İndirimi

İlk 3 tercihinden birisine Üniversitenin programlarını yazan ve kayıt yaptırmaya hak kazanan her öğrencinin eğitim ücretinden %10 indirim yapılır. 

ÖSYM Tercih İndiriminin izleyen yıllarda devam etmesi için eğitim yılı ağırlıklı genel not ortalamasının üç (3.00/4.00) ve üzerinde olması gerekir. 

Maarif Vakıf İndirimi

Maarif Vakfı okullarından mezun olanlara, Maarif Vakfı çalışanlarına ve bunların birinci derece yakınlarına, Üniversitemizin önlisans ve lisans programlarına kayıt yaptırmaları durumunda öğrenim ücreti üzerinden %10 indirim uygulanır.

Şehit ve Gazi Çocuğu Bursu

Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına yerleşen öğrencilerden terör şehidi veya terör gazisi çocuğu olup da Genelkurmay Başkanlığı’nca da belgelenmesi kaydıyla, Mütevelli Heyet Onayı ile %50 olarak indirim verilir.

Yabancı Uyruklu Öğrenci İndirimi

Üniversitemize, Birleşmiş Milletler tarafından yapılan tanımlama kapsamında “az gelişmiş” ve “gelişmekte olan” ülkelerden kayıt yaptıracak öğrenciler ile aileleri bu ülkelerden olup da “gelişmiş” ve “gelişmekte olan” ülkelerden vatandaşlık alan öğrencilere uygulanacak indirim oranı Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir.

Engelsiz OSTİMTECH İndirimi

Kurumsal İndirimler

Yarım asrı aşkın üretim tecrübesiyle Ankara’nın ve ülkemizin  üretim dünyasıyla bütünleşmiş olan OSTİM tarafından 2017 yılında kurulan üniversitemiz “tasarım ve ileri imalat sistemleri ve yenilikçi teknolojiler başta olmak üzere eğitim verdiği alanlarda, öğrencilerine uluslararası standartlarda eğitim, araştırma, uygulama altyapısı ve imkânı sunan, rekabetçi iş dünyasının gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip; tasarlayan, yapan, yaşatan, yenilikçi, girişimci, kültürel farkındalığı yüksek, insani değerleri özümsemiş, kişisel gelişimini tamamlamış ve özgüven sahibi mezunlar yetiştiren, ülkemizin bilim ve teknoloji geliştirme yetkinliğinin arttırılmasında etkin rol oynayan, özgün proje ve çözümler üreterek bölge ve ülke kalkınması için sorumluluk alan 3. Nesil Girişimci bir üniversite olarak ulusal kalkınma yolunda önemli bir yer tutmaktadır. Hedefleri doğrultusunda; iş dünyasıyla entegre uygulamalı eğitim içerikleri üretmekte, girişimci bakış açısına sahip öğrenciler yetiştirerek gençlerimizin teknik becerilerinin geliştirilmesi yolunda emin adımlar atmaktadır.

2021-2022 eğitim öğretim yılına 16 lisans bölümü ve 12 ön lisans programıyla başlayacak olan üniversitemiz; öncelikle alın teri dökerek ailesi, bölgesi, memleketi için üreten, istihdam sağlayan, vergi ödeyerek ülkesinin refahını artıran siz değerli işveren ve çalışanlarına teşekkür etmek ve katkı sağlamak; iş ve üretim dünyasıyla bütünleşmek, en önemlisi üniversitemizin  bilgi ve yeteneklerini  iş birlikleriyle derinleştirmek amacıyla kurumunuza özel “Üreten Türkiye İndirimi” ve “ Uygulamalı Eğitime Destek İndirimi” hakkı tanımlamıştır.

Üreten Türkiye İndirimi

Üniversitemizle Genel İşbirliği Sözleşmesi imzalayan; Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoparklar, Kümelenmeler, Meslek Odaları, Sanayi Kooperatifleri vb. kurum ve kuruluşların; üniversitemizi tercih eden yöneticileri, çalışanları ile kapsadığı işletmelerin sahipleri, ortakları veya çalışanlarının şahsı ve çocukları; Ankara’da faaliyet gösteriyorsa %10, Ankara dışında faaliyet gösteriyorsa % 5 oranında indirim hakkından yararlanabilecektir.

Uygulamalı Eğitime Destek İndirimi

Üniversitemizle Genel İşbirliği Sözleşmesi imzalayan; Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoparklar, Kümelenmeler, Meslek Odaları, Sanayi Kooperatifleri vb. kurum ve kuruluşların üye kapsamında bulunan işletmelerin; ek olarak üniversitemiz Kariyer Merkezi ile  Uygulamalı Eğitim Destek Protokolü yapması halinde işletmelerin üniversitemizi tercih eden sahipleri, ortakları veya çalışanlarının şahsı ve çocukları; Ankara’da faaliyet gösteriyorsa %15, Ankara dışında faaliyet gösteriyorsa % 10 oranında indirim hakkından yararlanabileceklerdir.

Sosyal Yardımlar

Mali ve Sosyal Yardım

OSTİM Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gören ve maddi desteğe gereksinimi olan öğrencilere yapılan karşılıksız yardımdır.

Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanmak üzere başvuruda bulunan adayların değerlendirilmesinde:

  1. a) Bu indirime aday öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almamış olması,
  2. b) Adayın başka bir yerden burs/indirim almaması,
  3. c) Adayın ve ailesinin gelir düzeyinin düşüklüğü nedeniyle, öğrenim ücretini ödeyemeyecek veya ödese bile, öğrenimini sürdüremeyecek durumda olması, öğrencinin kendisi ve ailesi için Muhtarlık veya Kaymakamlık tarafından verilecek belge, tapu ve araç kayıtlarına ilişkin belgeler, ailenin sosyal güvenlik kayıtları ile öğrencinin yazılı beyanı aranır.

Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanmak isteyen öğrenciler, her Akademik yılın başında web sayfasında ilan edilen başvuru tarihlerinde bir dilekçe ile durumlarını belirten belgeleri de ekleyerek, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvururlar.

Mali ve Sosyal Yardımdan daha önce yararlanan öğrencilerin belirtilen kriterleri taşımaları ve tekrar müracaat etmeleri halinde diğer öğretim yıllarında da yardımdan yararlanmaları mümkündür.

Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanacak öğrencilere verilecek yardım tür ve miktarları (nakit, kitap, kırtasiye ile beslenme ve barınma yardımı vb.) her öğretim yılı için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

KAPAT