Burslar ve İndirimler

ÖSYS/YKS/DGS Yerleştirme Bursu

1) Sadece Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) / Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-LYS) / Dikey Geçiş Sınavı (DGS) vb. Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında “Burslu”, “%50 İndirimli” ve “%25 İndirimli” öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri kapsar.

2) Üniversitenin burslu/indirimli programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs/indirim, sadece burs/indirim oranı kadar öğrenim ücretini kapsamaktadır. Karşılıksız olan bu burs/indirimler, zorunlu İngilizce Hazırlık Programı da dâhil normal eğitim öğretim süresini kapsar.

3) Burs/indirimler, öğrencinin kaydını yenilemesi ve devam zorunluluğunu yerine getirmesi şartıyla normal eğitim öğretim süresince devam eder. Öğrencinin, hazırlık sınıfını ilk senede geçememesi nedeniyle bursu/indirimi dondurulması durumunda, öğrenci bölüme geçtiğinde bursu/indirimi devam eder. Meslek yüksekokuluna kayıt hakkı kazanan öğrencinin bursu/indirimi, isteğe bağlı hazırlık sınıfına kayıt yaptırması durumunda bölüme geçinceye kadar dondurulur.

Üstün Başarı Bursu

1) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında yer alan “Burslu” programlara yerleştirilen öğrencilerden puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 2.500 (ikibinbeşyüz) içinde yer alan öğrencilere tanınan bir burstur. Daha önce bir üniversiteye kayıt yaptıran adaylar bu burstan yararlanamaz.

2) Bursun miktarı, her eğitim-öğretim yılı başında Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

3) Her yıl en fazla 9 ay süre ile ödenen Üstün Başarı Bursu karşılıksız olup, öğrencinin, OSTİM Teknik Üniversitesi’ndeki, normal öğrenim süresi içerisinde olmak üzere, öğrenimine devam ettiği (ilgili dönem için ders kaydını yaptırması koşuluyla) ve her yarıyıl sonundaki genel not ortalaması 4.00 (dört) üzerinden 3.00 (üç)’ün altına düşmediği sürece devam eder.

4) Yarıyıl sonu genel not ortalaması 4.00 (dört) üzerinden 3.00 (üç)’ün altına düşen öğrencinin Üstün Başarı Bursu, yarıyıl sonu genel ortalamasını tekrar bu seviyeye yükseltinceye kadar ödenmez.

5) Üstün Başarı Bursu, eğitim dili Türkçe olan bölüm/programlarda isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfında ödenmez. Bu öğrenciler bölüm/programa geçtikleri dönemden itibaren burs almaya hak kazanırlar. İngilizce bölüm/programlara yerleşen öğrenciler için, İngilizce hazırlık sınıfında da burs ödemesi yapılır.

6) OSTİM Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında dönem izni alan öğrencilere, izinli oldukları sürelerde Üstün Başarı Bursu ödenmez. Ancak, yurtdışında belirli bir süre öğrenim görmek amacı ile izin alan öğrencilerin burs ödemesi, öğrenim belgesini (öğrencinin akademik amaç ile gittiği üniversitede tam zamanlı eğitim gördüğünü kanıtlayabilecek, üniversiteden aldığı, orijinal, imzalı ve mühürlü kayıt belgesi) beyan etmesi koşulu ile kayıt yaptırmış olduğu dönemin sonunda süreler dikkate alınarak ödenir.

Bilim Bursu

1) Üniversite Mütevelli Heyet tarafından kabul edilen ulusal veya uluslararası alanda yapılan bilimsel veya sosyal girişimcilik yarışmalarında proje fikirleri geliştirerek derece sahibi öğrencilere tanınan bir burstur.

2) Bursun miktarı ve kabul edilecek ulusal ve uluslararası bilimsel yarışmalar her eğitim- öğretim yılı başında Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

3) Her yıl en fazla 9 ay süre ile ödenen Bilim Bursu karşılıksız olup, öğrencinin, OSTİM Teknik Üniversitesi’ndeki, normal öğrenim süresi içerisinde olmak üzere, öğrenimine devam ettiği (ilgili dönem için ders kaydını yaptırması koşuluyla) ve her yarıyıl sonundaki genel not ortalaması 4.00 (dört) üzerinden 3.00 (üç)’ün altına düşmediği sürece devam eder.

 

Akademik Başarı İndirimi

1) OSTİM Teknik Üniversitesi’nde burssuz veya indirimli (ÖSYS/YKS/DGS) öğrenim gören öğrencilere; yılsonu genel not ortalamalarının 4.00 (dört) üzerinden en az 3.00 (üç) olması ve öğrenim gördükleri bölüm/programda bulundukları sınıf itibariyle ilk 3 (üç)’e girmeleri halinde, öğrenim ücretinden yapılan karşılıksız indirime Akademik Başarı İndirimi denir. Bu indirim için değerlendirme, her akademik yılın başında ve öğrenci kayıtlarından uygun bir süre önce yapılarak, başlayacak olan yeni akademik yıl için uygulanır. Bu indirimin uygulanmasında şu hususlar göz önünde bulundurulur:

i) Akademik Başarı İndirimi, Üniversitenin İngilizce Hazırlık Sınıfı, Lisansüstü Programları ve Fakültelerin/Meslek Yüksekokullarının birinci sınıfları dışında, akademik yıl içerisinde güz ve bahar dönemlerinde kayıtlı tam zamanlı öğrencileri kapsar.

ii) Devamsızlık nedeniyle bir dersten başarısız olan öğrenciler bu indirimden yararlanamaz, yararlanıyor ise bursu kesilir.

iii) Bu indirime aday olan öğrenci, herhangi bir disiplin cezası almamış olmalıdır.

iv) İndirimli (ÖSYS/YKS/DGS) öğrenim gören öğrenciler yukarıda belirtilen kriterleri taşıması halinde ayrıca Akademik Başarı İndirimi alabilir.

v) Bu başlık altında tanımlanan indirim, öğrencinin ödemesi gereken öğrenim ücreti üzerinden uygulanır.

vi) Akademik Başarı İndirimi tablosu:

burs


İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı İndirimi

İngilizce’nin Türkçe bölümlerimize kaydolacak öğrencilerimiz tarafından da iyi bir şekilde öğrenilmesini sağlamak, bu sayede uluslararası alanda iş bulmalarına katkı sağlamak amacıyla, Türkçe bölümlere yerleşen öğrencilerimizin isteğe bağlı hazırlık sınıfı ücretine 2020-2021 eğitim öğretim yılında lisans programlarına kayıt olacak öğrenciler için %50, meslek yüksekokulu programlarına kayıt olacak öğrenciler için %75 indirim yapılmasına karar verilmiştir. Bu sayede öğrencilerimizin isteğe bağlı hazırlık sınıfına da bölüm – program ücreti ile aynı ücreti ödemeleri sağlanmıştır.

 

Sporda Başarı İndirimi

 

1) Sporcu öğrencilere aşağıda belirtilen koşullarda Sporda Başarı İndirimi1 verilir:

i) Bu indirime, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından tanınan spor dallarında A milli takım, genç milli takım veya kulüp düzeyinde A takım veya genç takımda (bölgesel lig takımları hariç) aktif olarak yer alan ve herhangi bir sakatlığı bulunmayan (bir yarıyılı aşmayan, kısa süreli sakatlık durumları hariç) öğrenciler başvurabilir.

ii) Başvuru sırasında milli veya kulüp müsabaka sonuçları (ilgili Federasyondan onaylı) ile kişisel referansların sunulması gerekir.

iii) Sınamalı-yetersiz statüdeki öğrenciler başvuru yapamaz.

iv) İndirimin devamı için öğrencilerin genel not ortalamasının 4.00 (dört) üzerinden en az 2.00 (iki) olması gerekir.

2) İndirim, hazırlık dâhil normal eğitim-öğretim süresince ve bir yıl için verilir. İndirim başvurusu her sene yeniden yapılır.

3) Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından aşağıda belirtilen alanlarda son 4 yıl içinde başarılı olduğu belgelendirilen sporculara Üniversitemizi tercih etmeleri ve Üniversitemize yerleşmeleri halinde eğitim-öğretimleri süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla %100 oranında eğitim bursu verilmesine,

1.Grup; Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları, Gençlik Olimpiyatları, Olimpik ve Paralimpik spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finallerinde madalya kazanan sporcular

2.Grup; Olimpik ve Paralimpik spor dallarında Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri, Avrupa Oyunları, Üniversite Oyunları, Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları, Avrupa Olimpik Gençlik Yaz ve Kış Festivalleri, FISU (Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları’nda madalya kazanan sporcular ve Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları ile Gençlik Olimpiyatları’na katılan sporcular

3. Grup; Olimpik ve Paralimpik spor dallarında düzenlenen ve uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi spor dallarında en az 16 ülke sporcusu, takım sporlarında en az 9 ülke takımının katıldığı uluslararası yarışma ve turnuvalarda madalya kazanan sporcular ile Olimpik ve Paralimpik spor dallarının Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde düzenlenen Avrupa ve Dünya Şampiyonası finalleri ile Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerindeki Dünya ve Avrupa Kupaları finallerine katılan sporcular.

4) Üniversite Sporları Federasyonu tarafından tanımlanan branşlarda yapılan Üniversite takım yarışlarında OSTİM Teknik Üniversitesi takımlarından ilk 3’e girilmesi halinde takımın lisanslı oyuncusu olması şartı ile oyunculara Üniversite Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Mütevelli Heyetin onayı ile belirlenen oranda indirim yapılır

5) Her eğitim-öğretim yılı için verilecek Sporcu İndirimi oranı, 3’üncü fıkrada tanımlanan başarılar hariç, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir.

 

Kardeş İndirimi

1) Üniversitede ücretli ve indirimli (ÖSYS/YKS/DGS) öğrenci kontenjanlarında birden fazla kardeşin öğrenim görmesi halinde her birinin öğrenim ücreti üzerinden uygulanacak indirim oranı Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir.

2) Bu indirim öğrenci öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.

3) Öğrencilerin kardeş indiriminden yararlanabilmeleri için eş zamanlı okuma şartı gerekmektedir.

4) Bursun devamı için akademik başarı koşulu aranmaz.

Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Notu İndirimi

1) Aşağıda diploma türü ve notu verilen öğrencilere başarısına göre öğrenim ücretinde aşağıda belirtilen oranlarda indirim uygulanır.

i) Kaydoldukları tarihte açıklanan ve ödemesi gereken öğretim ücretinin %25’i oranında burs sağlanacak olanlar;

– IB diploma notu 24 ve üzeri olanlara, (Öğrencilerin IB diploması veya eşdeğer belge ile başvurmaları gerekmektedir.)

– A LEVEL diploma programından üç dersten en az C ve üstü notla mezun olanlara,

– ABITUR diploma notu 2.0 veya daha iyi olanlara,

– MATURA diploma notu 2.0 veya daha iyi olanlara,

– MATURİTA diploma notu 80 ve üstü olanlara,

– Türkiye’deki İtalyan Liseleri tarafından verilen ve İtalya Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl onaylanan müfredat gereğince İtalya’da bulunan lise diplomaları ile aynı denkliğe sahip en az 60 diploma notu olanlara,

– Fransız Bakaloryası diploma notu en az 10 olanlara,

– Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk en az 60 diploma notu olanlar.

ii) Kaydoldukları tarihte açıklanan ve ödemesi gereken öğretim ücretinin %50’si oranında burs sağlanacak olanlar;

– IB diploma notu 33 ve üzeri olanlara, (Öğrencilerin IB diploması veya eşdeğer belge ile başvurmaları gerekmektedir.)

– A LEVEL diploma programından üç dersten AAA ve A*A*A* arasında notla mezun olanlar.

ÖSYM Tercih İndirimi

1) Yerleştiği bölüm ve üzerindeki tüm tercihlerinin Üniversitemiz bölümlerinden olması kaydıyla, ÖSYM tercih indirimi tanımlanmış bir bölüme kayıt yaptırmaya hak kazanan ön lisans ve lisans öğrencilerine indirim uygulanacak bölümler ve  indirim oranı  her yıl  Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir.

2) ÖSYM Tercih İndiriminin izleyen yıllarda devam etmesi için eğitim yılı ağırlıklı genel not ortalamasının 4.00 (dört) üzerinden en az 3.00 (üç) olması gerekir.

Maarif Vakıf İndirimi

1) Maarif Vakfı okullarından mezun olanlara, Maarif Vakfı çalışanlarına ve bunların birinci derece yakınlarına, Üniversitemizin önlisans ve lisans programlarına kayıt yaptırmaları durumunda öğrenim ücreti üzerinden %10 indirim uygulanır.

Şehit ve Gazi Çocuğu Bursu

1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına yerleşen öğrencilerden şehit veya gazi çocuğu olup da ilgili bağlı kurumlarca belgelenmesi kaydıyla, Mütevelli Heyet Onayı ile %50 (yüzde elli) oranında indirim verilir.

Yabancı Uyruklu Öğrenci İndirimi

1) Üniversitemize, Birleşmiş Milletler tarafından yapılan tanımlama kapsamında “az gelişmiş” ve “gelişmekte olan” ülkelerden kayıt yaptıracak öğrenciler ile aileleri bu ülkelerden olup da “gelişmiş” ve “gelişmekte olan” ülkelerden vatandaşlık alan öğrencilere uygulanacak indirim oranı Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir.

OSTİM Üreten Türkiye İndirimi

1) Üniversitemizle Genel İş birliği Sözleşmesi imzalayan; Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoparklar, Kümelenmeler, Meslek Odaları, Sanayi Kooperatifleri vb. kurum ve kuruluşların; üniversitemizi tercih eden yöneticileri, çalışanları ile kapsadığı işletmelerin sahipleri, ortakları veya çalışanlarının şahsına ve çocuklarına; Her yıl indirim uygulanacak bölümler ve indirim oranı Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir.  Ayrıca Üniversitemizle Genel İş birliği Sözleşmesi imzalayan; Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoparklar, Kümelenmeler, Meslek Odaları, Sanayi Kooperatifleri vb. kurum ve kuruluşlara; protokol kapsamında yüksek lisans da % 25 Üniversitemize kayıt olmak üzere 10 veya daha fazla öğrenci getirmesi şartı ile ise  %30 oranında indirim uygulanır.

Uygulamalı Eğitime Destek İndirimi

1) Üniversitemizle Genel İşbirliği Sözleşmesi imzalayan; Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoparklar, Kümelenmeler, Meslek Odaları, Sanayi Kooperatifleri vb. kurum ve kuruluşların üye kapsamında bulunan işletmelerin; ek olarak üniversitemiz Kariyer Merkezi ile Uygulamalı Eğitim Destek Protokolü yapması halinde işletmelerin üniversitemizi tercih eden sahipleri, ortakları veya çalışanlarının şahsına ve çocuklarına; İlgili indirimin verilmesine karar verildiği her yıl, indirim uygulanacak bölümler ve indirim oranı Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir.

Kurumsal Aidiyet İndirimi

1) OSTİM Teknik Üniversitesi, OSTİM Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş., OSTİM Eğitim Vakfı ve iştiraklerinin, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile katılımcı kooperatiflerin, yönetim kurulu üyeleri ile personellerinin kendileri ,birinci derece yakınları veya ikinci derece yakınlarının Üniversitenin programlarını tercih etmesi ve kayıt yaptırmaya hak kazanması durumunda ön lisans ve lisans eğitim ücretinden %50, yüksek lisans ve doktora eğitim ücretinden %50 indirim uygulanır.

Bilimsel Başarıyı Destek İndirimi

1) Üniversitemiz lisansüstü programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerden, yapılacak mülakat/yazılı sınavı sonucunun %50’si ile ALES sınav sonucunun %50’sinin toplamı 70 (yetmiş) ve üzerinde olan öğrencilere lisansüstü eğitim ücretinden %50 indirim uygulanır. Bu indirim sadece Üreten Türkiye İndirimi, Uygulamalı Eğitime Destek İndirimi ve Kurumsal Aidiyet İndirimi ile birleştirilebilir.

Engelsiz OSTİMTECH İndirimi

Üniversitemize kaydolmaya hak kazanan birinci, ikinci ve üçüncü derece engeli olan ve bu durumu belgelendirmiş olan öğrencilere uygulanacak indirim oranı yukarıdaki şekilde belirlenmiştir. Bu indirim sadece YKS yerleştirme bursu, Meslek Lisesi İndirimi, ÖSYM Tercih İndirimi ve akademik başarı indirimi ile birleştirilebilir.

 

DGS İndirimi

Üniversitemiz ön lisans programlarından mezun olarak DGS sınavı ile yine üniversitemiz lisans programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin eğitim ücretlerinden %25 indirim uygulanır. Bu indirim sadece Sporda Başarı, Engelsiz OSTİMTECH ve Kardeş İndirimi ile birleştirilebilir.

 

Sosyal Yardımlar

Mali ve Sosyal Yardım

(1) OSTİM Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gören ve maddi desteğe gereksinimi olan öğrencilere yapılan karşılıksız yardımdır.

(2) Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanmak üzere başvuruda bulunan adayların değerlendirilmesinde:

a) Bu indirime aday öğrencinin, herhangi bir disiplin cezası almamış olması.

b) Adayın başka bir yerden burs/indirim almaması,

c) Adayın ve ailesinin gelir düzeyinin düşüklüğü nedeniyle, öğrenim ücretini ödeyemeyecek veya ödese bile öğrenimini sürdüremeyecek durumda olması, öğrencinin kendisi ve ailesi için Muhtarlık veya Kaymakamlık tarafından verilecek belge, tapu ve araç kayıtlarına ilişkin belgeler, ailenin sosyal güvenlik kayıtları ile öğrencinin yazılı beyanı aranır.

(3) Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanmak isteyen öğrenciler, her akademik yılın başında web sayfasında ilan edilen başvuru tarihlerinde bir dilekçe ile durumlarını belirten belgeleri de ekleyerek, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvururlar. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı başvuru belgelerini, öğrencilerin aile bilgileri ile ders durumlarını da ekleyerek, son başvuru tarihini takip eden bir hafta içerisinde Burslu Öğrenciler Komitesine iletir.

(4) Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanacak öğrenci sayısı, ilgili akademik yılın başında üniversitede kayıtlı toplam burslu (ÖSYS/YKS/DGS ile tam burslu olarak yerleşen) öğrenci sayısının onda birini (1/10) geçemez.

(5) Burslu Öğrenciler Komitesi, yukarıda belirtilen kriterleri ve toplam kontenjan sayısını da göz önünde bulundurarak, adayların puanlamasını yapar, puan sırasına göre adayları belirler ve Rektörlüğe önerir. Rektörlükçe Üniversite Yönetim Kurulunun da görüşü alınarak uygun bulunan aday listesi Mütevelli Heyet onayı ile kesinleşir.

(6) Mali ve Sosyal Yardımdan daha önce yararlanan öğrencilerin belirtilen kriterleri taşımaları ve tekrar müracaat etmeleri halinde diğer öğretim yıllarında da yardımdan faydalanmaları mümkündür.

(7) Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanacak öğrencilere verilecek yardım, tür ve miktarları (nakit, kitap, kırtasiye ile beslenme ve barınma yardımı vb.) her eğitim öğretim yılı için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve bu amaçla bütçeden gerekli ödenek ayrılır.


KAPAT