Burslar

Yerleştirme Bursları:

Sadece Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) / Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-LYS) / Dikey Geçiş Sınavı (DGS) vb. Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında “Burslu”, “%75 İndirimli”, “%50 İndirimli” ve “%25 İndirimli” öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri kapsar.

Üniversitenin burslu/indirimli programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs/indirim, sadece burs/indirim oranı kadar öğrenim ücretini kapsamaktadır. Karşılıksız olan bu burs/indirimler, zorunlu İngilizce Hazırlık Programı da dâhil normal eğitim öğretim süresini kapsar.

 Burs/indirimler, öğrencinin kaydını yenilemesi ve devam zorunluluğunu yerine getirmesi şartıyla normal eğitim öğretim süresince devam eder.

Üstün Başarı Bursu

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında yer alan “Burslu” programlara yerleştirilen öğrencilerden puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 2.500 içinde yer alan öğrencilere tanınan bir burstur. Daha önce bir üniversiteye kayıt yaptıran adaylar bu burstan yararlanamaz.

Bursun miktarı her eğitim-öğretim yılı başında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Her yıl en fazla 9 ay süre ile ödenen Üstün Başarı bursu karşılıksızdır.

Bilim Bursu

Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilen ulusal veya uluslararası alanda yapılan bilimsel veya sosyal girişimcilik yarışmalarında proje fikirleri geliştirerek derece sahibi öğrencilere tanınan bir burstur.

Bursun miktarı her eğitim-öğretim yılı başında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Her yıl en fazla 9 ay süre ile ödenen Bilim Başarı bursu karşılıksızdır.

Akademik Başarı İndirimi

OSTİM Teknik Üniversitesi’nde burssuz veya indirimli (ÖSYS/YKS/DGS) öğrenim gören öğrencilere; yılsonu genel not ortalamalarının 4.00 (dört) üzerinden en az 3.00 (üç) olması ve öğrenim gördükleri bölüm/programda bulundukları sınıf itibariyle ilk 3 (üç)’e girmeleri halinde, öğrenim ücretinden yapılan karşılıksız indirime Akademik Başarı İndirimi denir. Bu indirim için değerlendirme, her akademik yılın başında ve öğrenci kayıtlarından uygun bir süre önce yapılarak, başlayacak olan yeni akademik yıl için uygulanır.

Akademik Başarı İndirimi tablosu:

Sporda Başarı İndirimi

Bu indirime, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından tanınan spor dallarında A milli takım, genç milli takım veya kulüp düzeyinde A takım ve genç takımda (bölgesel lig takımları hariç) aktif olarak yer alan ve herhangi bir sakatlığı bulunmayan (bir yarıyılı aşmayan, kısa süreli sakatlık durumları hariç) öğrenciler başvurabilir.

Kardeş İndirimi

Üniversitede ücretli ve indirimli (ÖSYS/YKS/DGS) öğrenci kontenjanlarında birden fazla kardeşin öğrenim görmesi halinde her birinin öğrenim ücreti üzerinden %10 oranında indirim uygulanır.

Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Notu İndirimi

Orta öğretimlerini IB programlarından mezun olarak tamamlayan ve OSTİM Teknik Üniversitesi’nin önlisans ve/veya lisans programına kayıt yaptıran öğrenciye (İngilizce Hazırlık Sınıfı dahil), Uluslararası Bakalorya (IB) programları başarısına göre öğrenim ücretinde aşağıda belirtilen oranlarda indirim uygulanır.

Meslek Lisesi İndirimi

Meslek liselerinden diploma alan öğrencilerden önlisans ve lisans programlarından birini ilk üç (3) tercihleri arasında yazan ve kayıt yaptırmaya hak kazananlara eğitim ücreti üzerinden %25 indirim uygulanır.

ÖSYM Tercih İndirimi

İlk 3 tercihinden birisine Üniversitenin programlarını yazan ve kayıt yaptırmaya hak kazanan her öğrencinin eğitim ücretinden %15 indirim yapılır. 

ÖSYM Tercih İndiriminin izleyen yıllarda devam etmesi için eğitim yılı ağırlıklı genel not ortalamasının üç (3.00/4.00) ve üzerinde olması gerekir. 

Maarif Vakıf İndirimi

Maarif Vakfı okullarından mezun olanlara, Maarif Vakfı çalışanlarına ve bunların birinci derece yakınlarına, Üniversitemizin önlisans ve lisans programlarına kayıt yaptırmaları durumunda öğrenim ücreti üzerinden %10 indirim uygulanır.

Şehit ve Gazi Çocuğu Bursu

Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına yerleşen öğrencilerden terör şehidi veya terör gazisi çocuğu olup da Genelkurmay Başkanlığı’nca da belgelenmesi kaydıyla, Mütevelli Heyet Onayı ile yüzde elli oranında (%50) indirim verilir.

Yabancı Uyruklu Öğrenci İndirimi

Üniversitemize, Birleşmiş Milletler tarafından yapılan tanımlama kapsamında “az gelişmiş”, “gelişmekte olan” ve “gelişmiş” ülkelerden kayıt yaptıracak öğrencilere orta öğretim başarı not ortalamaları da dikkate alınarak Burslu Öğrenciler Komitesi tarafından belirlenen oranlarda indirim uygulanır.

Sosyal Yardımlar

Mali ve Sosyal Yardım

OSTİM Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gören ve maddi desteğe gereksinimi olan öğrencilere yapılan karşılıksız yardımdır.

Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanmak üzere başvuruda bulunan adayların değerlendirilmesinde:

  1. a) Bu indirime aday öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almamış olması.
  2. b) Adayın başka bir yerden burs/indirim almaması,
  3. c) Adayın ve ailesinin gelir düzeyinin düşüklüğü nedeniyle, öğrenim ücretini ödeyemeyecek veya ödese bile, öğrenimini sürdüremeyecek durumda olması, öğrencinin kendisi ve ailesi için Muhtarlık veya Kaymakamlık tarafından verilecek belge, tapu ve araç kayıtlarına ilişkin belgeler, ailenin sosyal güvenlik kayıtları ile öğrencinin yazılı beyanı aranır.

Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanmak isteyen öğrenciler, her Akademik yılın başında web sayfasında ilan edilen başvuru tarihlerinde bir dilekçe ile durumlarını belirten belgeleri de ekleyerek, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvururlar.

Mali ve Sosyal Yardımdan daha önce yararlanan öğrencilerin belirtilen kriterleri taşımaları ve tekrar müracaat etmeleri halinde diğer öğretim yıllarında da yardımdan yararlanmaları mümkündür.

Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanacak öğrencilere verilecek yardım tür ve miktarları (nakit, kitap, kırtasiye ile beslenme ve barınma yardımı vb.) her öğretim yılı için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

KAPAT